Main Office Hayetzira 3, Ramat Gan. Israel

What's New In Travel Tech

Read more about Peleg's developments for the tourism industry

Subscribe for Travel Updates

Unsubscribe will be available for you
PNL / ADL אוטומטי - עדכון נוסעי טיסה אוטומטי

PNL / ADL אוטומטי - עדכון נוסעי טיסה אוטומטי

מערכת האודיסאה מאופיינת ביכולות הרבות שלה לנהל את שירותי התעופה, גם בתור ספקים וגם בתור הלקוחות.
בתוך מודל הטיסה קיימת היכולת לדווח לכל ספק, עבור כל טיסה, את רשימת הנוסעים הרלוונטית לגביו. העדכון נעשה באמצעות הפקת קובץ נוסעים בפורמטים שונים (PNL/ADL, אקסל, XML, וכדומה) ושליחתו לספק התעופה.

פיתוח חדש יאפשר להגדיר עבור כל ספק שליחה אוטומטית של רשימת הנוסעים והשינויים שחלו בהם. הפיתוח בודק אילו שינויים חלו ביחס לעדכון האחרון ומייצר עבורם הודעה המותאמת לספק התעופה אשר נשלחת באופן אוטומטי.
עבור כל ספק ניתן להגדיר כמה שעות לפני היציאה להתחיל את תהליך השליחה ובכל כמה שעות לבצע חזרה על התהליך.

לפיתוח יש משמעות רבה בעיקר בתקופת השיא של ההזמנות שכן אז חלים הרבה שינויים ויש צורך לעדכן במהירות ובזמן את הספקים.
בנוסף, נוצרים לא מעט מקרים שבהם בוצעו הזמנות בטווח הקרוב לטיסה ובשעות בהם אנשי האופרציה לא היו זמינים לראות את השינויים (חגים, סופי שבוע, לילות, וכדומה) ולעדכן את הספקים.

על מנת לאפשר מעקב פותח מסך ייעודי אשר מאפשר צפיה ומעקב אחר ההודעות שנוצרו ונשלחו ובכך למנוע מצב של אי וודאות בנוגע לדיווחים.

הפיתוח החדש יאפשר לאופרציית הטיסות להתמודדת טוב ובמהירות עם השינויים בנוסעי הטיסה ולמנוע מצב של אי הופעות נוסעים ברשימות הספקים