Main Office Hayetzira 3, Ramat Gan. Israel

What's New In Travel Tech

Read more about Peleg's developments for the tourism industry

Subscribe for Travel Updates

Unsubscribe will be available for you
אוטומיזציה של חבילות

אוטומיזציה של חבילות

שנת 2022 עומדת להיות שנת שיא ביכולות האוטומטיות שהמערכות שלנו יספקו לסוכני נסיעות בתחום יצירה וניהול חבילות.

מדובר במספר פיתוחים שאוחדו לכדי תהליך אחד ארוך ואוטומטי -
ראשית, המערכת קולטת קבצי מחירוני עלות מספקי בתי מלון ומעדכנת אותם בטבלאות המחירים שלה. לאחר מכן מייצרים אנשי האפרציה פרופילי ייקור (Markup) באופן פרטני או באופן גורף עבור כל יציאה, משך שהייה, מלונות, רמת חדרים והרכבים.
בעת יצירת חבילות נטענים הפרופילים לתוך התמחור ומייצרים מחירי מכירה משתנים ללקוחות. פעולה זאת נעשת פעם אחת ומרגע זה כל שינוי במחיר העלות / נטו מול הספק תעדכן אוטומטית, ובאופן גורף, את כל החבילות בהתאם.
לאחר עדכון החבילות תשדר המערכת את הנתונים החדשים למערכות הפצה / מכירה השונות.

התהליכים האוטומטיים האילו מאפשרים חסכון משמעותי בזמן וכוח עבודה, ולהגיב מהר מאוד לשינויים המתקיימים בענף.

הטמעת התהליך במספר סוכנויות נסיעות הראה כי הזמן שהתפנה לאנשי האופרציה אפשר לסוכנויות להגדיל משמעותית את הפעילויות שלהן ולהרחיב את המעורבות שלהם בתחומים ויעדים חדשים עם אותו כח אדם.

אוטומיזציה של חבילות